Vriend(in) van Oranje

Voor sympathisanten en belangstellenden.

Ons mannenkoor ZV.Oranje wil zich graag blijvend profileren met de kenmerken: Kwaliteit – Stijl – Organisatievermogen en Vriendschappelijke sfeer en wil graag toonaangevend zijn en blijven. Niet alleen in Schinveld en Beekdaelen, maar ook daarbuiten en grensoverschrijdend. Vaker krijgen wij de gelegenheid om als ambassadeur van de Schinveldse gemeenschap op te treden. Om het huidige niveau te blijven behouden wordt een stevig beroep gedaan op ons koor en het bestuur en dat op zowel creatief, fysiek als financieel terrein. Met name de kosten lopen steeds verder op en worden maar gedeeltelijk door entreegelden, subsidies, donaties en contributiegelden gedekt.

Op grond van Uw belangstelling willen wij u graag in overweging geven om (nog) iets meer voor ons koor te gaan betekenen.

Wij zouden het een bijzondere eer vinden om U als onze vriend(in) bij onze toekomstige concerten in Schinveld en daarbuiten, met de daarbij behorende egards, te mogen begroeten.

Wij bieden u daartoe graag de mogelijkheid aan om toe te treden tot de

“Vriendenclub van ZV.Oranje”

Mocht U besluiten om “vriend(in)” te worden, dan houdt dit het volgende in:

  • U ondersteunt ZV.Oranje jaarlijks met een bijdrage van 50 euro.
  • U wordt per nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden van het laatste nieuws over onze concertagenda en U ontvangt het verenigingsblad Oranjeklanken.
  • U kunt elk jaar met een persoon alle door ons in Schinveld georganiseerde concerten gratis bezoeken.
  • U heeft recht op gereserveerde plaatsen, met dien verstande dat reservering tijdig dient plaats te vinden.
  • U bent welkom op onze gezellige nieuwjaarsborrel.

Om toe te treden tot de groep “Vrienden van Z.V. Oranje”, nodigen wij U uit een (E-mail) berichtje  te sturen aan de secretaris of voorzitter. Natuurlijk kunt U ook een van ons gewoon aanspreken tijdens een concert, of gewoon bellen.

Wij danken U bij voorbaat ons verzoek te willen overwegen. Mocht U eerst nog nadere informatie wensen, dan kunt U contact opnemen met de secretaris, penningmeester, of voorzitter.

Met vriendelijke groeten,

Zangvereniging Oranje