Copyright & disclaimer

Copyrights

Het auteursrecht op deze website berust bij Zangvereniging ‘Oranje’ Schinveld (ZV Oranje Schinveld) of bij derden welke toestemming hebben gegeven, het door hen beschikbare gestelde (beeld-) materiaal op deze website te publiceren. Vermenigvuldiging van inhoudelijke elementen van deze website in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van ZV Oranje Schinveld. Dit geldt zowel voor foto’s als ook voor overname van gepubliceerde artikelen.

Privacy verklaring

U kunt deze website vrij bezoeken zonder ons mede te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Onze website houdt door middel van tellers het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt en niet door mij opgeslagen of bewaard.

Overige juridische informatie

Wij hebben zoveel mogelijk getracht de rechten van foto’s en artikelen te achterhalen. Mochten personen of instanties van mening zijn dat hun rechten niet in acht zijn genomen, dan kunnen zij ons daarover contacteren. Deze site is opgezet zonder enig winstoogmerk en/of andere commerciële doelstelling. Hoewel aan de samenstelling uiterste zorg werd besteed kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend. Wanneer u fouten of onvolledigheden constateert verzoeken wij u om ons hiervan op de hoogte te stellen om deze te kunnen corrigeren. Ook is getracht uiterst zorgvuldig te zijn bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website. ZV Oranje Schinveld kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. ZV Oranje Schinveld aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan, door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De opgenomen koppelingen zijn uitsluitend voor uw gemak gemaakt. Omdat ZV Oranje Schinveld geen enkel zeggenschap heeft over de desbetreffende websites distantiëren wij ons uitdrukkelijk van de op de desbetreffende sites geboden inhoud en wijzen alle verantwoordelijkheid af. Wij vragen aan eenieder die als gevolg van op deze website geplaatste koppelingen op aanstootgevende websites geleid wordt ons secretariaat bereikbaar via e-mail: secretaris@zv-oranje.nl of telefonisch onder +31 (0)46-442 22 18 daarover in kennis te stellen. Deze zal dan z.s.m. deze koppeling laten verwijderen.