Onze beschermheer

Dhr. J.W.A.M. (Jo) Nelissen † werd tijdens de jaarlijkse feestavond op 19 oktober 1991 als beschermheer geïnstalleerd.

Dhr. Nelissen was ook lid van het erebestuur en was van 1-1-1966 tot 01-08-1982 (kort onderbroken wegens studie van 1-1-1969 tot 12-02-1970) secretaris van de vereniging.

Dhr. Nelissen overleed op 9 november 2022 na een periode van ziekte.