Even voorstellen

Het mannenkoor “Zangvereniging Oranje” Schinveld werd opgericht op 31 augustus 1898, de dag waarop prinses Wilhelmina gekroond werd als Koningin der Nederlanden. Met de keuze van de naam “Oranje” wilden de oprichters van het koor hun verbondenheid met het vorstenhuis tot uitdrukking brengen.

Met de doelstelling: “het bevorderen van de mannenkoorzang” kan het koor terugblikken op een 125-jarige geschiedenis en heeft het in die tijd een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd en een hoog peil weten te bereiken en behouden. In radioconcerten, gegeven voor nagenoeg alle Hilversumse omroepen, werd vooral de veelzijdigheid van het repertoire, de muzikaliteit en de mooie koorklank geroemd.

Er werd met veel succes deelgenomen aan diverse zangconcoursen in o.a. Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.Bij het 10e Internationale Korenfestival in het Music Sacrum te Arnhem behaalde het koor een 5e plaats bij een deelname van 83 koren uit 19 landen. In 1999 werd bij het “Internationale HARMONIE FESTIVAL” in Lindenholzhausen (Duitsland) het predicaat “Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen” en het HARMONIE FESTIVAL-certificaat “Silber” behaald.Het grootste muzikale succes werd in 2003 geboekt met het behalen van het “Landskampioenschap Mannenkoren” in een geweldige finalestrijd te Zutphen. Grote successen werden ook tijdens concertreizen naar o.a. Rome, Barcelona, Wenen, Luxemburg, Wales, Duitsland en Slovenië geboekt.

Zangvereniging “Oranje” verzorgt jaarlijks vele optredens binnen en buiten de regio Limburg. Het regelmatig opluisteren van eucharistievieringen is ook een vast bestanddeel van de muzikale activiteiten van het koor.

De actieve leden met hun aanhang, het Erebestuur,  de Ereleden en kunstlievende leden vormen tezamen de “Oranjefamilie”, die door saamhorigheid en verbondenheid een hechte band onderhouden.

Het koor heeft een eigen verenigingsblad de “Oranjeklanken”.

De muzikale leiding is in handen van de heer Anton Kropivšek.