Onze beschermvrouwe

Met het overlijden van mijn lieve vriend Jo Nelissen, verloor Zangvereniging Oranje na 31 jaar, met hem ook haar Beschermheer.  Ik heb Jo in die rol meegemaakt als iemand met een gepassioneerde aandacht voor al het wel en wee van Oranje. Het Mannenkoor uit Schinveld, dat in augustus van dit jaar, haar 125-jarig bestaan gaat vieren, dreigde hierdoor het zonder een Beschermheer te moeten doen.  Men heeft mij voorgesteld om Beschermvrouwe van de Schinvelds Zangvereniging Oranje te worden. Dat is best bijzonder voor mij als vrouw uit het Betuwse, om de rol van Beschermvrouwe te gaan vervullen voor een Mannenkoor uit Limburg.

De Oranje-familie heb ik in de loop der jaren steeds beter leren kennen en is mij zeer lief geworden. Niet in de laatste plaats door haar koor met die fantastische zangers, hun inspirerende dirigent en hun onmisbare begeleiders. Op muzikaal gebied weten zij bij uitvoeringen iets teweeg te brengen, wat voor mij en vele anderen puur genieten betekent. Het prachtige mannenkoor, dat voor een enthousiast luisterpubliek momenten weet te creëren van schoonheid, een blij gevoel te geven, ontspanning biedt en voor ontroering zorgt.  Elk optreden en elk publiek kent die momenten, die er ongetwijfeld al 125 jaar zijn geweest. Dat bijzonder hoge ambitieniveau wat altijd kenmerkend was voor het Schinvelds Oranjekoor, is iets om trots op te zijn en nooit verloren mag gaan.

Natuurlijk wil ik graag zien, dat het goed gaat met de vereniging waar ik de nieuwe Beschermvrouwe van werd. Aandacht aan haar besteden en waar nodig haar tot steun zijn. Vooralsnog feliciteer alle leden van Oranje en allen die bij de Oranje familie betrokken zijn met dit 125-jarig jubileum en wens hen een mooie en gedenkwaardige lustrumviering.

Beschermvrouwe van Zangvereniging “Oranje” Schinveld

Jeanne Wits-Le Cavelier