Het bestuur

Van links naar rechts:

Wil Hunter (bestuurslid), Wim Meuffels (penningmeester), Math Schiffelers (voorzitter), John Berende (bestuurslid), Hans Erkens (bestuurslid), Harry Franzen (bestuurslid), Harry Marx (archivaris).

Niet op de foto: Noël Thoen (secretaris).

Het dagelijks bestuur

Math Schiffelers
voorzitter

Wim Meuffels
penningmeester

Noël Thoen (niet op foto)
secretaris