Het bestuur

Van links naar rechts:

Wil Hunter (bestuurslid), Wim Meuffels (penningmeester en waarnemend secretaris), Math Schiffelers (voorzitter), John Berende (bestuurslid), Hans Erkens (bestuurslid), Harry Franzen (bestuurslid), Harry Marx (archivaris).

Het dagelijks bestuur

Math Schiffelers
voorzitter

Wim Meuffels
penningmeester en waarnemend secretaris