De Oranjefamilie

Naast de actieve leden met hun aanhang, horen bij de “Oranjefamilie” vanzelfsprekend ook het Erebestuur, de Ereleden en de kunstlievende leden. Ze onderhouden uitgaande van gevoel van saamhorigheid en verbondenheid een hechte band.

Ere dirigent:
de heer P.J. Gerits †

Ere voorzitter:
de heer J.P. Kruitz †

Erebestuur:
de heer H.J.G. Beuken
de heer F.H.G. Hamaekers
de heer J.W.A.M. Nelissen †

Ereleden:
mevrouw B. Benders-Rademacher †
de heer W.J. Bulle †
mevrouw E.M.B. Daemen-Benders
mevrouw M. Dohmen-Cremers
mevrouw F. Dohmen-Severens
mevrouw F.J.M. Douven-Beltjens
mevrouw J.M. Gebben-Raes
mevrouw C. Geraets-Benders †
mevrouw T. Geraets-Benders
mevrouw B.C. Geraets-Hermans †
mevrouw M. Hanssen-Benders
mevrouw P.F. Hanssen-Jonkhout †
mevrouw L. Hanssen-Meens
mevrouw L. Lemaire-Welling
mevrouw. T.A.M. van Nuijs-Jongen
de heer A.E. Welling
de heer en mevrouw A.W. Wits-Le Cavelier

Kunstlievende leden
Kunstlievende leden steunen de vereniging door de zelfde contributie te betalen als de actieve leden (zangers). Ze worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd.

de heer W. Geilenkirchen
mevrouw M. Geraets
de heer W.F.M. Geraets

Beschermvrouwe en Erebestuurslid
mevr. A.W. Wits-Le Cavelier

Beschermheer en Erebestuurslid
dhr. J.W.A.M. Nelissen †

Oud Beschermheer en Erebestuurslid
dhr. H.J.G. Beuken

Erevoorzitter dhr. J.P. Kruitz †

Eredirigent dhr. P.J. Gerits  †

Erebestuurslid dhr. F. Hamaekers

Deze foto werd gemaakt op 4 juli 2015 in de Schinvelderhoeve

Ereleden v.l.n.r.: Jo Nelissen †, Wim Bulle †, Trudy Hochstenbach-Hogerheijde †, Jan Kruitz †, May Cremers †, Leny Hanssen-Meens, Frans Hamaekers, Pierre Gerits †

Foto’s: copyright © Roger Hoen

Onze ereleden Jeanne Wits-Le Cavelier (beschermvrouwe), Dries Wits en Hub Beuken zijn tevens lid van de Orde van St. Lazarus. Ons zangkoor werkt al een aantal jaren samen met de Orde. De Orde van St. Lazarus zet zich in voor hulpverlening aan de lepraslachtoffers over de gehele wereld. Ook geeft zij ondersteuning aan slachtoffers van oorlogsgeweld en worden goederen, diensten en medicijnen ter beschikking gesteld. De Orde heeft een eeuwenoude traditie, maar richt zich vooral op het heden en de toekomst. Humanitaire tradities in een modern jasje zorgen voor constante vernieuwingen en voortgang.