Jaarvergadering en huldigingen

Vrijdag 18 februari 2022 vond na twee jaar vol met corona-perikelen de jaarvergadering van onze vereniging plaats.

Ondanks het slechte weer en enkele zieken bij onze leden, was het toch een goed bezette jaarvergadering. Na de opening om 19.00 uur en het goed bevinden van de notulen van februari 2020 verliep de vergadering vervolgens vlekkeloos.

Het woord van onze dirigent Ton Kropivšek laat ons vooruitzien op een mooi jaar 2022, maar zeker ook een “vol” gepland jubileumjaar 2023 met vele activiteiten en concerten.

Tijdens de bestuursverkiezing werd Wil Hunter opgenomen in het bestuur. Harry Franzen en Wim Meuffels werden wederom gekozen voor zitting in het bestuur van onze vereniging.

Zelf  werd ik weer als voorzitter voor de volgende periode gekozen. (Hiervoor mijn dank aan alle leden.)

Dick Cremers werd bedankt voor zijn jarenlange inzet als PR-man van ons koor. Om gezondheidsredenen heeft Dick zijn functie als bestuurslid moeten opgeven. Heel jammer is, dat ons verenigingsblad (wat uit zijn “pen” kwam) waarschijnlijk niet meer in die vorm zal worden uitgegeven. Dick dankjewel.

I.v.m. de verhuizing van John Weusten naar Assen, heeft John zijn functie als secretaris moeten opgeven. John had zich voor de jaarvergadering afgemeld, zodat we hem helaas nog niet konden bedanken voor zijn jarenlange inzet bij ons koor.

Wij wensen Nanny en John alle goeds toe en hopelijk tot gauw in Schinveld.

Na het woord van onze beschermheer Jo Nelissen, die zijn 30-jarig beschermheerschap vierde en de aansluitende rondvraag werd de vergadering om 20:45 uur beëindigd.

Aansluitend, na een lekker stukje vlaai en kopje koffie/thee, begonnen we met de huldigingen van onze jubilarissen uit het jaar 2020 en 2021.

Aangezien de dames van de leden na de vergadering aanschoven, was ons verenigingslokaal FaSiLa mooi bezet.

De aanwezigheid van wethouder Jeannette Quadvlieg-van Dam van de gemeente Beekdaelen en de vertegenwoordigers van het KNZV, afdeling Limburg, de heren Martin Dieteren en Henk Reinders werd zeer gewaardeerd.

Onze inofficiële jubilarissen zijn:

Paul Borger (bariton) en Werner Rütten (tenor 1)                                 5 jaar

Zef Hellenbrand (tenor 2)                                                                          15 jaar

Wim Meuffels (bariton)                                                                              20 jaar

John Berende (tenor 2), Wim Coort, Boy Goossens en

Ed Hurkens (allen bariton)                                                                        30 jaar

Frans Hamaekers en Manfred Kinscher (beide tenor 2)                      35 jaar


(Foto: Roger Hoen)


(Foto: Roger Hoen)

Onze officiële jubilarissen zijn:

Anton Kropivšek                                                     25 jaar als 1e dirigent van het koor

Véronique Meuffels                                               25 jaar als repetitor en 2e dirigent van het koor

Leo Mevissen                                                          25 jaar bariton

San Meijers                                                              40 jaar bariton

Patrick Power                                                          40 jaar tenor 1

Math Schiffelers                                                     40 jaar tenor 1

Michaël Wijers                                                        40 jaar tenor 1


(Foto: Yvonne Schiffelers)


(Foto: Katja Waltmans)

De officiële jubilarissen werden door de heer Martin Dieteren met een oorkonde en de bijbehorende speld van het KNZV gefeliciteerd.

Aan de 40-jarige jubilarissen werd door wethouder Jeannette Quadvlieg-van Dam, namens de gemeente Beekdaelen, de gemeentespeld uitgereikt  c.q. “opgespeld”.

Jammer dat onze Erevoorzitter Jan Kruitz, die 60 jaar lid bij ons koor is, om gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn. Zijn huldiging halen we op zeer korte termijn zeker na. Wij wensen hem van harte beterschap toe.

Nogmaals een woord van dank aan eenieder, die aanwezig was.

Gezien de reacties vond iedereen het heel fijn om elkaar weer eens te zien en te kunnen bijpraten.

 

Met muzikale groet,

Uw voorzitter Math Schiffelers

21.02.2022

Klik hier voor alle foto’s van de huldigingsavond