Installatie van de nieuwe zangers

Verhaal van onze oranjeboom

Het is voorjaar 2024;

De takken en twijgen, waarmee ik jullie achter liet in het najaar hebben de winter overleefd en koesteren nu het voorjaar.

Bewust van het feit dat we als Zangvereniging Oranje Schinveld mogen groeien is bijzonder.

Onze dank gaat uit naar allen, die hebben meegewerkt aan  de wervingscampagne in 2023 en we zien uit naar alle activiteiten in 2024 om verder te groeien voor ons zo dierbare  Zangvereniging Oranje.

Onze beschermvrouwe Jeanne Wits heeft onze nieuwe zangers het “Oranje verenigings-speldje” tijdens onze jaarvergadering mogen opspelden. Onze dank hiervoor.

We verwelkomen de heren Theo Jeurissen, Theo Jansen,  Math Rademakers als tweede tenor en de heren Loet Michalak en Peter Jongerius als bariton.

Ik als Oranjeboom kijk uit naar de glorieuze toekomst die mij te wachten staat en hoop nog meer nieuwkomers onderdak te mogen bieden en verder te mogen groeien.

 

Gr Hans en de Oranjeboom.