In memoriam Wim Coort

Afgelopen zondag ontvingen we het droevige bericht, dat onze collega-zanger Wim Coort op zaterdag 2 maart 2024 overleden is.

Wim is 76 jaar oud mogen worden.

Hij was met een onderbreking sinds 1991 lid van ons koor. Vorig jaar deelde hij ons mede, dat zijn gezondheid het niet meer toeliet om te zingen en bedankte zich daarom als actief lid.

Met Wim verliezen we een vaste baritonstem binnen onze vereniging.

Wij wensen zijn kinderen en overige familieleden heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Beste Wim, rust zacht.

Math Schiffelers
Voorzitter Zangvereniging Oranje Schinveld