In memoriam: Wim Bulle

Vrijdag 25 november 2022 ontvingen we het droevige bericht, dat ons Erelid

Wim Bulle op 23 november 2022 op 84-jarige leedtijd was overleden.

Sinds 2000 was Wim lid van ons koor en zong daar een mooie 2e tenor-partij.

De laatste jaren was Wim niet meer als actief zanger bij onze vereniging, maar  werd hij in de groep van de Ereleden opgenomen.

Met Wim verliezen we een goede vriend en zanger.

Wij wensen zijn echtgenote Tiela, kinderen en kleinkinderen, alsook de overige familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

 

Beste Wim, rust zacht namens al jouw collega-zangers èn Ereleden van Zangvereniging Oranje.

Math Schiffelers
Voorzitter