In memoriam: Harry Schuts

Zaterdag 28 mei 2022 ontvingen wij het droevige bericht, dat onze bas Harry Schuts plotseling op 82-jarige leeftijd was overleden.

Harry was sinds 2003 lid van ons koor.

Vanaf 2020 was Harry kunstlievend lid, omdat hij om gezondheidsredenen aktief niet meer kon deelnemen aan de repetities en uitvoeringen.

Wij verliezen met Harry een mooie bas en een goede vriend.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

 

Beste Harry, rust zacht.

 

Math Schiffelers

Voorzitter Zangvereniging Oranje Schinveld