Het verhaal van een oranjeboom

Het is voorjaar 2023

Hoe koninklijk heb ik, niet wetende dat ik dat was, aan het firmament staan te stralen.

Vele vruchten heb ik voortgebracht, leef in het heden, en met deze geschiedenis.

 

Ik ben nu  een statige oude  boom, op zure grond.

Ik besta uit vele takken, in net zoveel talen.

Heb moeite om de sappen op te nemen, die nodig zijn om in leven te blijven en of te vernieuwen.

Verdorde takken vallen bij mij niet, of moeilijk af, en nieuwe twijgjes krijgen nog geen kans.

Invloed door de kwaliteit van betere voeding, voor mij als boom, is  noodzakelijk en is nu onvoldoende, en wat vroeger goed genoeg was, is dat nu niet meer.

In mijn leven is volgens zeggen alles geprobeerd, maar mocht het om de een of andere reden niet baten.

Negatieve ervaringen uit het verleden moeten niet de boventoon voeren maar moeten ik/wij van leren en het beter gaan doen.

Hiervoor zullen we moeten investeren in moeite, ideeën en geld.

Elke suggestie van buiten ,hoe flamboyant dan ook, Knzv, is te overwegen.

Ik (Hans) weiger mij neer te leggen bij het zien van teloorgang van onze vereniging.

Schouders moeten er onder.

 

Groet Hans en ook namens de Oranjeboom.

 

 

Een nieuwe fase in mijn leven

 

Het is lente en de zomer staat voor de deur.

 

De aarde om mij,  wordt omgewoeld en het voedsel van Duits/Nederlandse herkomst geeft mij kracht.

Dank voor de liefde die jullie mij geven om verder te leven.

Het zaad ontkiemt langzaam en nieuw leven staat mij te wachten.

Hoopvol kijk ik uit naar de zomer naar de nieuwe twijgjes(gastzangers) die van mij samen een krachtige oranjeboom maken.

Ik en de oranjeboom zijn opgetogen en koesteren onze wensgedachten aan dit prille leven.

 

Groet Hans en de Oranjeboom.

 

Het is zomer;

 

Verheugd kijk ik om me heen, en voel de ontluikende nieuwe twijgen, die langzaam takken worden.

Door mijn dicht bladerdak zie ik toekomst voor mij, oranjeboom,  en geef ik vruchten aan het nieuwe bestaan.

De voeding die ik mocht ontvangen maakt mij hoopvol voor de toekomst.

Ik mag weer groeien, en weer koninklijk stralen in vol ornaat.

Ik kijk uit naar de zomer, en het feest wat mij te wachten staat, waar ik mij mag laten zien en horen.

 

Gr Hans en de Oranjeboom.

 

Het is najaar.

 

Met een fijn gevoel kijk ik terug, en mag ik mijn groene deken uittrekken.

Het verheugd mij onderdak te hebben mogen bieden aan bijzondere nieuwkomers.

In de hoop de nieuwe takken en twijgen door de winter te dragen ga ik nu in de wintermodus en zie ik uit naar het nieuwe voorjaar.

 

Dank voor jullie enthousiasme en vertrouwen.

 

Gr Hans en de Oranjeboom.