Nieuwjaarsreceptie 2006

Vrijdag 6 januari 2006 was in verenigingslokaal café 'Kom In' de jaarlijkse feestelijke Nieuwjaars bijeenkomst. Naast de dirigent en de leden met echtgenoten, waren ook het erebestuur, de ereleden en de kunstlievende leden uitgenodigd.  Ook mochten wij onze beschermheer Jo Nelissen met echtgenote, onze oud beschermheer dhr. Beuken met echtgenote en  onze eredirigent Pierre Gerits in ons midden  begroeten.
Tijdens de avond werd de naam van de zanger  bekendgemaakt, waarvan de zangers dachten dat die zich in 2005 bijzonder verdienstelijk had gemaakt binnen het koor. Deze ontvangt als teken van waardering de 'Gouden noot'.  Het is onze '83 jaar jong lid, onze 'nestor' Arno Janssen uit Brunssum.
Omdat hij op deze avond niet aanwezig kon zijn werd hem de onderscheiding op 7 januari door de activiteitencommissie overhandigd.  
Zie ook bij foto's

Onze archivaris Harry Marx kwam op een goede tweede plaats in de waardering van de leden. Hij werd op de receptieavond voor zijn jarenlange inzet in de bloemetjes gezet.

Impressies