Tijdens bijeenkomst Stichting Malta Obedience

 Geweldig mooi concert Schinveldse koren
in de abdijkerk te Thorn.

 

Zaterdag 5 november 2005 verzorgden het Dameskoor Pro Musica samen met de mannen van Zangvereniging Oranje een geweldig concert in de prachtige Abdijkerk te Thorn. Ook nu weer onder de uitstekende directie van dirigent Maurice Wiche.

Beide koren maakten al grote indruk met de eerste uitvoering met een subliem gezongen ”Requiem”van Gabriël Fauré, j. l. 4 mei in de St.Eligiuskerk te Schinveld. Nu, in de prachtige ambiance van deze Abdijkerk, met een betere akoestiek, klonk het nog mooier. Ook voor de solisten, sopraan Ingrid van Dorst en bariton Math Schiffelers werd het een eer om hier met veel succes te mogen zingen. Samen met het koor oogsten zij allen veel applaus en mochten  na afloop allen lovende kritieken in ontvangst nemen van het luisterende publiek, zeker en vooral dirigent Maurice Wiche. De muzikale begeleiding werd op uitstekende wijze uitgevoerd op orgel, door Jos van Hommerich. Bij de processie intocht werd het ”Tebe Pojem” mooi gezongen alsook de Griekse Hymne ””Christos” door Oranje o.l.v. hun dirigent Anton KropivŜek

De Schinveldse koren werden uitgenodigd door ”The Military Order of Saint Lazarus of Jerusalem” (Malta Obiedience)

Wat doet deze orde?

Wij vragen het aan Oranje ’s voormalige beschermheer en commander Hub Beuken.

”Dit is een grote liefdadigheid orde voor Caritas en Lepra bestrijding. Zij zet zich hiervoor wereldwijd in en bestaat al vele eeuwen. Ook geeft onze orde ondersteuning aan slachtoffers van oorlogsgeweld en stellen wij goederen en medicijnen ter beschikking. In enkele landen, zoals in Duitsland beschikt de orde over uitvoerende diensten zoals, exploitatie van ambulance dienst in bejaarden en verzorgingstehuizen etc.

Hier in Nederland existeren er als onderdeel van de wereldwijde orde, twee Commandorijen, dit onder de namen”Sint Willebrord en Sint Servaas”. Wereldwijd omvat de orde ongeveer 9000 leden, in Nederland 125 leden, die hier in Thorn bij elkaar komen voor de jaarlijkse viering, samen met onze Belgische vrienden en gasten uit Duitsland en Oostenrijk Deze orde acht het tot haar taak om de oude gebruiken en tradities zoveel mogelijk in stand te houden”, zo commander Beuken.

Deken Mgr. Hannemann van Maastricht ging voor in deze dienst. Ook hij loofde de orde met de woorden: ”Door goede werken te doen maken zij een betere wereld, vooral voor de allerarmsten”.   

Met het uitwisselen van ordetekens liep een lange maar mooie dienst ten einde.

Na afloop werd uit dank in restaurant de Hegge nog een uurtje nagepraat,samen met de ordeleden, onder het genot van een drankje. Zij dankten voor de mooie opluistering.

Wie weet, misschien tot volgend jaar!!!

 May Cremers.                               

voor fotos klik hier  

De foto's zijn door heer M.van Dorst beschikbaar gesteld.