Benefietconcert in Schinveld

Op zondag 24 april 2022 organiseren drie Schinveldse verenigingen een benefietconcert, ten bate van de vluchtelingen uit Oekraïne.

Het Clarinetchoir, Dameskoor “Pro Musica” en Zangvereniging Oranje uit Schinveld bieden de bevolking een buitengewoon concert in hun repetitielokaal Fa-Si-La aan. Eveneens hebben Martin Hurkens en pianiste Margreet Wesseling hun deelname aan dit concert toegezegd.

Lees meer

Jaarvergadering en huldigingen

Vrijdag 18 februari 2022 vond na twee jaar vol met corona-perikelen de jaarvergadering van onze vereniging plaats.

Ondanks het slechte weer en enkele zieken bij onze leden, was het toch een goed bezette jaarvergadering. Na de opening om 19.00 uur en het goed bevinden van de notulen van februari 2020 verliep de vergadering vervolgens vlekkeloos.

Het woord van onze dirigent Ton Kropivšek laat ons vooruitzien op een mooi jaar 2022, maar zeker ook een “vol” gepland jubileumjaar 2023 met vele activiteiten en concerten.

Lees meer

Kerstgroet voorzitter en bestuur

Hallo beste vrienden,

Hadden we toch allemaal gedacht, dat we na de zomerstop konden doorstarten met ons Oranje.
De repetities werden goed bezocht en het gezamenlijk zingen lukte ook weer. Onze “Sound” hebben we in ieder geval niet verloren! Een prachtig optreden in Rolduc met het Venray’s Mannenkoor tijdens hun repetitie-weekend paste precies in onze voorbereiding naar het door ons georganiseerde “Kropivsek Korenconcert”, ter gelegenheid van Ton’s en Véronique’s 25-jarig jubileum bij ons koor.

Dus niet.

Lees meer

Kerstgroet Ton Kropivšek

Beste zangers vrienden,

In Nederland heeft iedereen wel een mening over alles en iedereen en misschien is dat de reden voor het halfslachtig corona beleid van onze demissionaire regering. Ik kleur meestal tussen de lijntjes, heb mijn emoties goed onder controle; ik ventileer natuurlijk ook wel eens mijn persoonlijk standpunt, maar denk dan al gauw ‘schoenmaker blijf maar bij je leest!’

Lees meer

Benefietconcert gaat niet door

Onze dirigent Ton Kropivšek is plotseling ziek geworden en in overleg met hem is helaas besloten om het benefietconcert van zondag 17 oktober niet te laten doorgaan. We zullen een nieuwe datum voor het concert vaststellen in het voorjaar van 2022.
De repetitie van 15 oktober gaat wel door.

John Weusten, secretaris van Zangvereniging Oranje.

Benefiet concert zondag 17 oktober – GEANNULEERD

Op zondagmiddag 17 oktober viert dirigent Ton Kropivšek, dat hij 25 jaar verbonden is aan Zangvereniging Oranje Schinveld. Ter gelegenheid hiervan zullen alle koren van Ton samen een concert verzorgen in de Eligiuskerk te Schinveld. Deze korenmiddag begint om 14.30 uur. Gezien het aantal bezoekers, alleen al zo’n 270 zangers, zal het concert een besloten karakter hebben en zal alleen toegankelijk voor leden met partner en genodigden. Conform de richtlijnen van de overheid zal er corona-ingangscontrole zijn. Lees meer

In memoriam “Pierre Gerits”


Maandag 22 maart 2021 ontvingen wij het droevige bericht, dat onze Eredirigent Pierre Gerits op 21 maart op 83-jarige leeftijd is overleden.

Pierre Gerits was van 1966 tot 1995 bijna 30 jaar dirigent van Zangvereniging Oranje. Met Pierre Gerits kende Oranje vele hoogtepunten, zowel nationaal alsook internationaal. Onvergetelijk zijn o.a. de concertreizen naar Oostenrijk en Joegoslavië/Slovenië.

Ook werd met Pierre Gerits de eerste LP “Oranje zingt internationaal” in 1980 opgenomen. Tevens waren de “Gerits-Korenavonden” legendair. Een muzikaal evenement waaraan al zijn koren graag terugdenken.

Lees meer

VRIJHEIDSCONCERTEN GECANCELD WEGENS CORONAVIRUS

De  grootste concerten die Mannenkoor Oranje ooit organiseerde  kunnen niet doorgaan vanwege het Coronavirus in de grensregio.

Op 28 en 29 maart stonden concerten  gepland in het kader van 75 jaar bevrijding, onder de titel “Vrede, Vrijheid en Vriendschap”. Eén concert in Waldfeucht (Dld), en eén in Schinveld (NL).

7 verenigingen uit de grensregio zouden daaraan een bijdrage leveren, waarbij uiteindelijk en tot slot alle ca. 240 vocalisten gelijktijdig op het podium zouden staan, om gezamenlijk met de liederen “Te Deum” (het Eurovisielied) en “Alle Menschen werden Brüder” tot uitdrukking te brengen dat na Vrede en Vrijheid de nieuwe Vriendschap komt.

De bestuurders en dirigenten hebben met pijn in hun hart hun verantwoordelijkheid genomen en besloten dat de concerten nú niet door kunnen gaan.

Bestuurders en dirigenten zijn nu druk in weer om nieuw data te vinden in het najaar, indien hopelijk het veel verlammende virus tot rust is gekomen.

Van VREDE in VRIJHEID naar VRIENDSCHAP

In het kader van de herdenking dat het 75 jaar geleden is dat er in Limburg een einde kwam aan de 2e wereldoorlog, geeft Mannenkoor Oranje uit Schinveld twee bijzondere concerten.

Een in Waldfeucht (Dld) op zaterdag 28 maart om 19.00 uur, en een in Schinveld in de BMV de Sjinskoel op zondag 29 maart om 15.00 uur.

Aan beide concerten nemen 7 verenigingen uit de grensregio deel: 4 mannenkoren en 3 gemengde koren. De beide groepen vormen ieder een projectkoor van ca. 120-125 vocalisten. Tot slot zullen beide projectkoren gezamenlijk op de bühne staan hetgeen dus betekent één koor van ca. 245 zangers en zangeressen.

Lees meer

Dirigent Anton Kropivšek ontvangt “Gouden noot”

Op vrijdag 3 januari hield Zangvereniging Oranje haar traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst.

Niet alleen de zangers met partner, maar de gehele “Oranjefamilie” was gezellig bij elkaar om de beste wensen voor 2020 uit te wisselen. Natuurlijk had de organisatie goed voorbereidend werk gedaan, wat betekent dat op het juiste moment de kurken van de “champagne” flessen knalden en na een openingswoord van de voorzitter iedereen een toast kon uitbrengen op het nieuwe jaar. Ook ontbrak het natuurlijk niet aan de traditionele Nieuwjaarsversnaperingen zoals de bekende “nonnevotten”, wafels en dergelijke.

Lees meer