Kerstgroet voorzitter en bestuur

Hallo beste vrienden,

Hadden we toch allemaal gedacht, dat we na de zomerstop konden doorstarten met ons Oranje.
De repetities werden goed bezocht en het gezamenlijk zingen lukte ook weer. Onze “Sound” hebben we in ieder geval niet verloren! Een prachtig optreden in Rolduc met het Venray’s Mannenkoor tijdens hun repetitie-weekend paste precies in onze voorbereiding naar het door ons georganiseerde “Kropivsek Korenconcert”, ter gelegenheid van Ton’s en Véronique’s 25-jarig jubileum bij ons koor.

Dus niet.

Lees meer

Kerstgroet Ton Kropivšek

Beste zangers vrienden,

In Nederland heeft iedereen wel een mening over alles en iedereen en misschien is dat de reden voor het halfslachtig corona beleid van onze demissionaire regering. Ik kleur meestal tussen de lijntjes, heb mijn emoties goed onder controle; ik ventileer natuurlijk ook wel eens mijn persoonlijk standpunt, maar denk dan al gauw ‘schoenmaker blijf maar bij je leest!’

Lees meer

Benefietconcert gaat niet door

Onze dirigent Ton Kropivšek is plotseling ziek geworden en in overleg met hem is helaas besloten om het benefietconcert van zondag 17 oktober niet te laten doorgaan. We zullen een nieuwe datum voor het concert vaststellen in het voorjaar van 2022.
De repetitie van 15 oktober gaat wel door.

John Weusten, secretaris van Zangvereniging Oranje.

Benefiet concert zondag 17 oktober – GEANNULEERD

Op zondagmiddag 17 oktober viert dirigent Ton Kropivšek, dat hij 25 jaar verbonden is aan Zangvereniging Oranje Schinveld. Ter gelegenheid hiervan zullen alle koren van Ton samen een concert verzorgen in de Eligiuskerk te Schinveld. Deze korenmiddag begint om 14.30 uur. Gezien het aantal bezoekers, alleen al zo’n 270 zangers, zal het concert een besloten karakter hebben en zal alleen toegankelijk voor leden met partner en genodigden. Conform de richtlijnen van de overheid zal er corona-ingangscontrole zijn. Lees meer

In memoriam “Pierre Gerits”


Maandag 22 maart 2021 ontvingen wij het droevige bericht, dat onze Eredirigent Pierre Gerits op 21 maart op 83-jarige leeftijd is overleden.

Pierre Gerits was van 1966 tot 1995 bijna 30 jaar dirigent van Zangvereniging Oranje. Met Pierre Gerits kende Oranje vele hoogtepunten, zowel nationaal alsook internationaal. Onvergetelijk zijn o.a. de concertreizen naar Oostenrijk en Joegoslavië/Slovenië.

Ook werd met Pierre Gerits de eerste LP “Oranje zingt internationaal” in 1980 opgenomen. Tevens waren de “Gerits-Korenavonden” legendair. Een muzikaal evenement waaraan al zijn koren graag terugdenken.

Lees meer

VRIJHEIDSCONCERTEN GECANCELD WEGENS CORONAVIRUS

De  grootste concerten die Mannenkoor Oranje ooit organiseerde  kunnen niet doorgaan vanwege het Coronavirus in de grensregio.

Op 28 en 29 maart stonden concerten  gepland in het kader van 75 jaar bevrijding, onder de titel “Vrede, Vrijheid en Vriendschap”. Eén concert in Waldfeucht (Dld), en eén in Schinveld (NL).

7 verenigingen uit de grensregio zouden daaraan een bijdrage leveren, waarbij uiteindelijk en tot slot alle ca. 240 vocalisten gelijktijdig op het podium zouden staan, om gezamenlijk met de liederen “Te Deum” (het Eurovisielied) en “Alle Menschen werden Brüder” tot uitdrukking te brengen dat na Vrede en Vrijheid de nieuwe Vriendschap komt.

De bestuurders en dirigenten hebben met pijn in hun hart hun verantwoordelijkheid genomen en besloten dat de concerten nú niet door kunnen gaan.

Bestuurders en dirigenten zijn nu druk in weer om nieuw data te vinden in het najaar, indien hopelijk het veel verlammende virus tot rust is gekomen.

Van VREDE in VRIJHEID naar VRIENDSCHAP

In het kader van de herdenking dat het 75 jaar geleden is dat er in Limburg een einde kwam aan de 2e wereldoorlog, geeft Mannenkoor Oranje uit Schinveld twee bijzondere concerten.

Een in Waldfeucht (Dld) op zaterdag 28 maart om 19.00 uur, en een in Schinveld in de BMV de Sjinskoel op zondag 29 maart om 15.00 uur.

Aan beide concerten nemen 7 verenigingen uit de grensregio deel: 4 mannenkoren en 3 gemengde koren. De beide groepen vormen ieder een projectkoor van ca. 120-125 vocalisten. Tot slot zullen beide projectkoren gezamenlijk op de bühne staan hetgeen dus betekent één koor van ca. 245 zangers en zangeressen.

Lees meer

Dirigent Anton Kropivšek ontvangt “Gouden noot”

Op vrijdag 3 januari hield Zangvereniging Oranje haar traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst.

Niet alleen de zangers met partner, maar de gehele “Oranjefamilie” was gezellig bij elkaar om de beste wensen voor 2020 uit te wisselen. Natuurlijk had de organisatie goed voorbereidend werk gedaan, wat betekent dat op het juiste moment de kurken van de “champagne” flessen knalden en na een openingswoord van de voorzitter iedereen een toast kon uitbrengen op het nieuwe jaar. Ook ontbrak het natuurlijk niet aan de traditionele Nieuwjaarsversnaperingen zoals de bekende “nonnevotten”, wafels en dergelijke.

Lees meer

Verslag “Sterren Stralen”-concert

Zondag 8 Dec. hield Oranje haar 10e Sterren Stralen concert: “wegens succes geprolongeerd” is hier gelukkig en zeker van toepassing.
Oranje mag zich steeds opnieuw verheugen op het bezoek van veel muziekliefhebbers die het de moeite waard vinden het concert te bezoeken. Daaronder zijn vertegenwoordigd het gemeentebestuur (ditmaal wederom) in de persoon van wethouder Timmermans met echtgenote, veel ereleden, zelfs enkelen die er een halve dagreis voor over hadden, en voor een deel van het concert ook onze bisschop mgr. Harrie Smeets.

Lees meer

Sterren Stralen dit jaar in het teken van “Ster” zonder Sterallures

Op 8 december vindt het 10e concert “Sterren Stralen” plaats. Oranje heeft dit jaar eens niet gekozen voor vocaal intermezzo met tenor of sopraan, maar voor een instrumentale afwisseling; een bescheiden muzikaal supertalent aan de vleugel: Margreet Wesseling. Margreet draait er haar hand niet voor om, om een aantal complexe werken van diverse componisten solistisch ten gehore te brengen, en daarnaast nog meerdere koorsolisten en koren te begeleiden waar dat gewenst is. Naast Zangvereniging Oranje en instrumentaal soliste Margreet Wesseling, zal gemengd koor Crescendo uit Doenrade haar kunnen tonen.

Het gehele concert staat onder leiding en regie van Dirigent Anton Kropivšek.

Het concert vindt plaats in de H. Eligiuskerk te Schinveld en begint om 15.00 uur.

Lees meer