Voorjaarsconcert 2010

DrumXperienceLogoSmallMet als thema: “Voices meet Drums”

Zondag 21 Maart zingt Zangvereniging Oranje zijn, inmiddels traditionele voorjaarsconcert voor de gehele Oranje familie. Ook belangstellende muziekliefhebbers zijn welkom. Nu gebeurt dit concert  in samenwerking met de slagwerkgroep DrumXperience o.l.v. Raymond Collaris, die voor de pauze zullen optreden.

Lees meer

Onderbanken Marktfestival 2010

marktfestival_2010_kleinOp zondag 20 juni 2010 wordt het Onderbanken-Marktfestival voor de 21e  keer georganiseerd door Zangvereniging ‘Oranje’. Het festival vindt plaats in het centrum van Schinveld. Het parcours is als volgt. Beekstraat gedeeltelijk vanaf de Rabobank, Wilhelminaplein,

Ter Hallen en Kanunnik van Nuysstraat gedeeltelijk.

Lees meer

Gouden Noot voor archivaris Harry Marx

DSCF5630_a_150_dpi_ausgeschnitten_richtig_160J. l. vrijdag 8 januari werd in Cultureel Centrum Fa-Si-La, de Nieuwjaars ontmoeting gehouden van Z.V. Oranje met de hele Oranje familie.

Volgens traditie wordt er ieder jaar de ”Gouden Noot” uitgereikt. Dit, als waardering voor degene die zich in het afgelopen jaar, door zijn inzet voor het mannenkoor, bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Nu viel de eer te beurt aan Harry Marx (63).

Deze werd hem uitgereikt door de activiteitencommissie. Voor zijn echtgenote was er een bloemetje voor haar steun op de achtergrond.

Lees meer

In memoriam: Peter Hanssen

Maandag 28 december jl. overleed plotseling onze zeer gewaardeerde zanger en 1e tenor Peter Hanssen.

Hij werd slechts 66 jaar oud.

In grote dankbaarheid herinneren wij ons Peter als een waardevolle zanger en vriend gedurende ruim 43 jaren. Hij werd lid van zijn zangvereniging Oranje in 1966. Dit, als jongste telg van een van de grootste zangers families in Schinveld, die met negen broers gezongen hebben bij Z.V.Oranje. Peter was zeer betrokken bij het wel en wee van ons mannenkoor ook als bestuurslid. Hij groeide met zijn mooie stem als 1e tenor uit tot een succesvolle zanger met een getalenteerde solostem, waarvan hij ons vele malen heeft laten genieten. Ook na de repetitie aan de teek, als hij inzette, begon iedereen spontaan mee te zingen.

Lees meer

Grandioos Eindejaarsconcert Schinveldse Koren

J. l. Zaterdag 12 december 2009, verzorgden Z.V. Oranje en het Dameskoor Pro Musica,

een buitengewoon eindejaarsconcert in het met kerstsfeer mooi versierde  cultureel  centrum Fa-Si-La. Voor de pauze werd gezongen met “Muziek voor alle tijden”.

Z.V. Oranje o.l.v. dirigent Anton Kropivšek begon met verrassende wereldlijke liederen o.a. Večerni Ave van Förster en de zeer mooi gezongen traditionele Sloveense en Russische werken als Rožmarin en Bandoera. Oranje eindigde met het Ave Maria van Biebl en werd spontaan met veel applaus beloond.

Aansluitend brachten de Red Rill singers een drietal, subliem gezongen werken ten gehore van Fr. Schubert, A. Kosolapov en het heel mooie Feliz navidad van D. Wright. Geweldig! Ook het applaus.

Lees meer

Eindejaarsconcert Zangvereniging Oranje in Schinveld

Zangvereniging Oranje o.l.v. dirigent Anton Kropivšek en het Dameskoor Pro Musica o.l.v. dirigent Jan Zaad, verzorgen zaterdag 12 december a.s. een buitengewoon eindejaarsconcert, met solistische medewerking van Math Schiffelers en Peter Hanssen.

Plaats van handeling: het sfeervol versierde Cultureel Centrum Fa-Si-La, Ter Hallen 10, te Schinveld. Aanvang 19.00 uur, entree vrije gave.

Lees meer

Overlijden Thei Dohmen

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden op 19 november 2009 van ons koorlid en 2e tenor, de heer Thei Dohmen. Wij wensen zijn vrouw Annie, de kinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur, dirigenten, beschermheer, eredirigent, erevoorzitter, erebestuur, ereleden, leden en kunstlievende leden van Zangvereniging Oranje.

Nieuwe website voor ZV “Oranje”

Beste Oranje-familie,

Met enige trots presenteer ik jullie de nieuwe website van jullie zangvereniging. Ik heb getracht de website gebruiksvriendelijker te maken, zonder al teveel de structuur te wijzigen. Zo zijn onder anderen de onderdelen ‘Gastenboek‘ en ‘Agenda‘ nu geïntegreerd in de website. Helaas is de muziek – op last van Buma/Stemra – voorlopig van de site gehaald. Verder is er een zoekmogelijkheid ingebouwd, waarmee snel op tekst gezocht kan worden. Op de hoofdpagina worden altijd de meest recente berichten getoond. Ik hoop dan ook dat jullie middels deze website op de hoogte blijven van alle concerten, activiteiten en agenda van zangvereniging “Oranje”.

Lees meer

Feestavond 19 september 2009

feestavond_Oranje_19-9-2009_034De jaarlijkse feestavond begon traditiegetrouw met een H.Mis om 17.45 uur, echter niet in Schinveld maar in Merkelbeek. Aansluitend aan de H.Mis zou om 19.00 uur het koud buffet beginnen. Het was  echter al 19.30 uur voordat de eerste gasten het door slager Sjef Pinckaarts opgediende buffet konden aanbreken. Dat de aanwezigen daarvan hebben genoten bleek na afloop, uit de zeer beperkte resten op de voorheen volle schotels.
Om half negen begon voorzitter Dick Cremers na een openingswoord, met de huldiging van de jubilarissen. De 12,5 jarigen, Wil Hunter en Jos Geraets ontvingen na een dankwoordje een fles lekkere wijn als blijk van waardering.

Lees meer

Robijn en Zilver bij Zangvereniging Oranje

robijn_en_zilver_19-9-2009_003Zaterdag 19 september houdt Zangvereniging Oranje uit Schinveld, de jaarlijkse feestavond met de gehele Oranjefamilie in het Cultureel Centrum Fa-si-la. Aanvang 19.00 uur. Tevoren luisteren de Oranje zangers, om 17.45 uur de eucharistieviering op in de H. Clemenskerk te Merkelbeek. Dit t.g.v. het 125 jarig bestaansfeest van het gemengd kerkelijk zangkoor St. Joseph Merkelbeek. O.l.v. dirigent Anton Kropivšek zingt Oranje er een gedeelte uit de “Messe van Josef Rheinberger”, en nieuwe werken.

Huldiging Jubilarissen:

Tijdens de aansluitende feestavond worden de jubilarissen gehuldigd.

Lees meer