Stapelgek op Beekdaelen

Onder het motto “Stapelgek op Beekdaelen” viert de gemeente Beekdaelen haar  5-jarig bestaansfeest.

“Schinveld zingt” viert eveneens dit jaar haar vijfde lustrum.

Ooit ontstaan door de initiatiefnemer Zangvereniging Oranje belooft het wederom een prachtig concert te worden met alle vocale Schinveldse verenigingen.

De deelnemende koren zijn:

– Gemengd Zangkoor Levenslust,  o.l.v. Andrea Mohr

– Dameskoor Pro Musica, o.l.v. Jan Zaad

– Mannenensemble Darilo, Vocaal Ensemble Canto Rinato en Zangvereniging Oranje, alle drie o.l.v. Anton Kropivšek.

Lees meer

In memoriam Wim Coort

Afgelopen zondag ontvingen we het droevige bericht, dat onze collega-zanger Wim Coort op zaterdag 2 maart 2024 overleden is.

Wim is 76 jaar oud mogen worden.

Hij was met een onderbreking sinds 1991 lid van ons koor. Vorig jaar deelde hij ons mede, dat zijn gezondheid het niet meer toeliet om te zingen en bedankte zich daarom als actief lid.

Met Wim verliezen we een vaste baritonstem binnen onze vereniging.

Wij wensen zijn kinderen en overige familieleden heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Beste Wim, rust zacht.

Math Schiffelers
Voorzitter Zangvereniging Oranje Schinveld

 

Installatie van de nieuwe zangers

Verhaal van onze oranjeboom

Het is voorjaar 2024;

De takken en twijgen, waarmee ik jullie achter liet in het najaar hebben de winter overleefd en koesteren nu het voorjaar.

Bewust van het feit dat we als Zangvereniging Oranje Schinveld mogen groeien is bijzonder.

Onze dank gaat uit naar allen, die hebben meegewerkt aan  de wervingscampagne in 2023 en we zien uit naar alle activiteiten in 2024 om verder te groeien voor ons zo dierbare  Zangvereniging Oranje.

Lees meer

Het verhaal van een oranjeboom

Het is voorjaar 2023

Hoe koninklijk heb ik, niet wetende dat ik dat was, aan het firmament staan te stralen.

Vele vruchten heb ik voortgebracht, leef in het heden, en met deze geschiedenis.

 

Ik ben nu  een statige oude  boom, op zure grond.

Ik besta uit vele takken, in net zoveel talen.

Heb moeite om de sappen op te nemen, die nodig zijn om in leven te blijven en of te vernieuwen.

Verdorde takken vallen bij mij niet, of moeilijk af, en nieuwe twijgjes krijgen nog geen kans.

Invloed door de kwaliteit van betere voeding, voor mij als boom, is  noodzakelijk en is nu onvoldoende, en wat vroeger goed genoeg was, is dat nu niet meer.

In mijn leven is volgens zeggen alles geprobeerd, maar mocht het om de een of andere reden niet baten.

Lees meer

Jaarvergadering 2024

Vrijdag 23 februari 2024 was wederom onze jaarvergadering in ons verenigingslokaal FaSiLa in Schinveld.

Een drukbezochte vergadering met nagenoeg alle zangers, kunstlievende leden, ereleden en dirigent en onze beschermvrouwe Jeanne Wits.

Door onze beschermvrouwe werden we op een lekker stuk taart met koffie en thee getrakteerd.

Lees meer

Nieuwjaarborrel 2024 Zangvereniging Oranje

Vrijdag 5 januari was onze jaarlijkse nieuwjaar borrel

Door de activiteiten commissie werden we weer getrakteerd op wafels , berliner bollen en koffie en thee.

Jammer genoeg waren er meerdere leden afwezig door ziekte of verplichtingen elders.

Een glas sekt als toast op het nieuwe jaar 2024 werd ons door onze beschermvrouwe Jeanne Wits, welke helaas afwezig  door verplichtingen elders, aangeboden.

Wat is een feest zonder bloemen?

Voor haar bijzondere werk, en ondersteuning van de pr activiteiten, tijdens het jubileumjaar werd Yvonne Schiffelers , de vrouw van onze voorzitter, door de activiteitencommissie bedankt met mooie woorden en een groot boeket bloemen.

Lees meer

Verslag Kerstconcert Parc Imstenrade

Op 22 december waren wij, zangvereniging Oranje Schinveld, op uitnodiging van het bestuur van Parc Imstenrade, gevraagd in deze idyllische woonomgeving het kerstconcert op te luisteren. Het is een voor velen van ons een bijzondere omgeving, voormalige vroedvrouwen school.

We mochten het concert uitvoeren in de kapel van Parc Imstenrade.

Lovende reacties en applaus mochten wij ontvangen.

Als solisten werkten mee sopraan Veronique Meuffels, tenor Math Schiffelers, en bas/bariton Harry Franzen en tenor Patrick Power.
Het concert werd muzikaal begeleid aan de piano door Margreet Wesseling en gedirigeerd door Anton Kropivsek.

Ter afsluiting van het concert volgde een goed verzorgde nazit met kerstbrood en glühwein en een optrede van de Parc Singers.

Ons past het om dank uit te spreken voor het mogelijk maken van dit concert aan bestuur en directie en organisatie van Parc Imstenrade.

Hans Erkens

Lees meer

Kerstconcert Parc Imstenrade

Vrijdag 22 december 2023
Parc Imstenrade – Heerlen
Elisabethkapel, 19:00 – 20:00 uur

 

Verslag Kerstconcert Sterren Stralen

Met enthousiasme en op een voortreffelijke manier hebben wij, Zangvereniging Oranje, op 10 december het adventsconcert “Sterren Stralen” in de St. Eligiuskerk van Schinveld ons jubileumjaar afgesloten.

In een goed gevulde kerk werd het concert door onze voorzitter Math Schiffelers geopend en het publiek genoot vervolgens van het gevarieerde programma.

Aan dit concert werkte Muziekcollectief 23, ol.v. Marc Doomen met hun solisten Luus Dreijer en Richard Scheren mee.

Verder sopraan Véronique Meuffels, Zangvereniging Oranje, o.l.v. Anton Kropivšek met de solisten Patrick Power en Harry Franzen.

De ster van dit concert was zeker sopraan Véronique Meuffels. Zij vervulde haar optreden op een voortreffelijke wijze.

Lees meer

Kerstconcert Sterren Stralen

Ter afsluiting van het 125-jarig jubileum presenteert Zangvereniging Oranje uit Schinveld wederom het jaarlijks terugkerend “Sterren Stralen” concert.

Hierbij wordt aan verenigingen en talenten een podium aangeboden om zich aan het publiek te kunnen presenteren.

De presentatie van dit concert is wederom in handen van Toine Sporken.

De voorverkoop start vanaf 11 november 2023.

Na afloop van dit concert vindt er een nazit plaats in ons verenigingslokaal Cultureel Centrum FASILA te Schinveld.