Jaarlijkse feestmiddag

Na twee jaar geen feest gehad te hebben, i.v.m. corona, vierden we zondag 6 november 2022 onze jaarlijkse feestmiddag.

In Merkelbeek zongen we op een zeer mooie wijze de Heilige Mis, o.l.v. onze dirigent Ton Kropivšek en aan de piano begeleid door Margreet Wesseling.

Aansluitend hadden we een lekkere lunch in ons verenigingslokaal FaSiLa, goed verzorgd door Pamos Catering.

Lees meer

In memoriam: Jo Nelissen

Gisteren ontvingen wij het trieste bericht, dat onze Beschermheer Jo Nelissen plotseling is overleden. Zangvereniging Oranje verliest met Jo wellicht haar allergrootste fan. Jo Nelissen was sinds 1991 Beschermheer van onze zangvereniging.

Afgelopen zondag was Jo nog met zijn echtgenote Truus aanwezig bij de opluistering van de Heilige Mis samen met  ons in de kerk van Merkelbeek. Aansluitend genoot hij samen met zijn Truus van de feestmiddag in het verenigingslokaal Fa-Si-La te Schinveld.

Natuurlijk wisten we allemaal wel dat Jo ziek was, maar dat hij ons zo snel zou verlaten, had niemand verwacht. Hij had nog zo graag met ons het jubileumjaar willen meemaken.

Wij zullen hem als een zeer aimabele, attente en hartelijke Beschermheer in herinnering houden. Jo had altijd een open oor voor iedereen van onze Oranje-Familie.

Als voorzitter van het Erebestuur was Jo de schakel tussen de zangers en de Ereleden van onze vereniging.

Wij wensen Truus en de gehele familie heel veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

Beste Jo, we waren trots om een Beschermheer zoals jou te mogen hebben.

Rust zacht …  we zullen jou nooit vergeten.

 

Math Schiffelers

Voorzitter Zangvereniging Oranje Schinveld
Schinveld, 10 november 2022

Lees meer

In memoriam: Dominique Pinckaers

Afgelopen woensdag  19 oktober 2022 ontvingen we het droevige bericht, dat onze zeer gewaardeerde zangcollega Dominique Pinckaers  op 76-jarige leeftijd is overleden.

Dominique was sinds 2003 bij ons koor.

Met Dominique  verliezen wij een mooie bas en een hele goede vriend, die voor iedereen klaar stond.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Beste Dominique, rust zacht.

Math Schiffelers
Voorzitter Zangvereniging Oranje Schinveld

Kropivšek Korenconcert

De Eligiuskerk van Schinveld was afgelopen 18 september erg vol met zo’n 350 koorzangers en zangeressen. Deze korenmiddag was perfect georganiseerd door Zangvereniging Oranje uit Schinveld en was geheel ter ere van de bekende dirigent en muzikaal fenomeen Anton Kropivšek. De zeven koren die onder zijn muzikale leiding staan/stonden waren aanwezig om deze middag tot een succes te maken.

Lees meer

BBQ 2022

Op vrijdag 22 juli jl. was er – na een periode van 2 jaar – eindelijk weer eens de jaarlijkse Oranje BBQ. Klik op de link voor een kleine foto-impressie (met dank aan Frank Zeegers).

Lees meer

In memoriam: Harry Schuts

Zaterdag 28 mei 2022 ontvingen wij het droevige bericht, dat onze bas Harry Schuts plotseling op 82-jarige leeftijd was overleden.

Harry was sinds 2003 lid van ons koor.

Vanaf 2020 was Harry kunstlievend lid, omdat hij om gezondheidsredenen aktief niet meer kon deelnemen aan de repetities en uitvoeringen.

Wij verliezen met Harry een mooie bas en een goede vriend.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

 

Beste Harry, rust zacht.

 

Math Schiffelers

Voorzitter Zangvereniging Oranje Schinveld

In memoriam: Berta Geraets-Hermans

Bij deze stel ik U in kennis van het droevige en toch nog onverwachte bericht van het overlijden van

ons Erelid Berta Geraets-Hermans.

Geboren op 28 mei 1926 en overleden op 11 mei 2022, dus in de leeftijd van 96 jaar.

Zij was het oudste Erelid van ons Mannenkoor, sedert 1997, dit jaar dus 25 jaar.

In dankbaarheid herinneren wij ons haar voor haar grote betrokkenheid en de ondersteuning van de vele activiteiten van ons Mannenkoor, die zij ook heeft  bijgewoond.

De plechtige afscheidsdienst  (gebedsdienst) zal worden gehouden in de H. Eligiuskerk te Schinveld op zaterdag, 14 mei 2022 om 10.30 uur.

 

Jo Nelissen, beschermheer.

 

In memoriam: Dick Cremers

Afgelopen dinsdag 10 mei 2022 ontvingen we het droevige bericht, dat onze zeer gewaardeerde 2e tenor Dick Cremers op 78-jarige leeftijd is overleden.

Dick was sinds 1973 bij ons koor en daarmee bijna 50 jaar actief lid als 2e tenor van Zangvereniging Oranje.

Dick was eveneens vele jaren bestuurslid, waarvan 4 jaar voorzitter van onze Zangvereniging.
Ook was Dick redacteur, schrijver van artikelen, fotograaf en eindredacteur van ons verenigingsblad “Oranjeklanken”. Mede daardoor bleef de hele “Oranjefamilie” op de hoogte van alle activiteiten.

Met Dick verliezen we een grote vriend en collega en een prachtige 2e tenor.

Wij wensen Kitty, kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Beste Dick,  rust zacht…… we zullen je nooit vergeten.

Math Schiffelers
Voorzitter Zangvereniging Oranje Schinveld Lees meer

Benefietconcert in Schinveld

Op zondag 24 april 2022 organiseren drie Schinveldse verenigingen een benefietconcert, ten bate van de vluchtelingen uit Oekraïne.

Het Clarinetchoir, Dameskoor “Pro Musica” en Zangvereniging Oranje uit Schinveld bieden de bevolking een buitengewoon concert in hun repetitielokaal Fa-Si-La aan. Eveneens hebben Martin Hurkens en pianiste Margreet Wesseling hun deelname aan dit concert toegezegd.

Lees meer

Jaarvergadering en huldigingen

Vrijdag 18 februari 2022 vond na twee jaar vol met corona-perikelen de jaarvergadering van onze vereniging plaats.

Ondanks het slechte weer en enkele zieken bij onze leden, was het toch een goed bezette jaarvergadering. Na de opening om 19.00 uur en het goed bevinden van de notulen van februari 2020 verliep de vergadering vervolgens vlekkeloos.

Het woord van onze dirigent Ton Kropivšek laat ons vooruitzien op een mooi jaar 2022, maar zeker ook een “vol” gepland jubileumjaar 2023 met vele activiteiten en concerten.

Lees meer