Nieuwjaarborrel 2024 Zangvereniging Oranje

Vrijdag 5 januari was onze jaarlijkse nieuwjaar borrel

Door de activiteiten commissie werden we weer getrakteerd op wafels , berliner bollen en koffie en thee.

Jammer genoeg waren er meerdere leden afwezig door ziekte of verplichtingen elders.

Een glas sekt als toast op het nieuwe jaar 2024 werd ons door onze beschermvrouwe Jeanne Wits, welke helaas afwezig  door verplichtingen elders, aangeboden.

Wat is een feest zonder bloemen?

Voor haar bijzondere werk, en ondersteuning van de pr activiteiten, tijdens het jubileumjaar werd Yvonne Schiffelers , de vrouw van onze voorzitter, door de activiteitencommissie bedankt met mooie woorden en een groot boeket bloemen.

Lees meer

Verslag Kerstconcert Parc Imstenrade

Op 22 december waren wij, zangvereniging Oranje Schinveld, op uitnodiging van het bestuur van Parc Imstenrade, gevraagd in deze idyllische woonomgeving het kerstconcert op te luisteren. Het is een voor velen van ons een bijzondere omgeving, voormalige vroedvrouwen school.

We mochten het concert uitvoeren in de kapel van Parc Imstenrade.

Lovende reacties en applaus mochten wij ontvangen.

Als solisten werkten mee sopraan Veronique Meuffels, tenor Math Schiffelers, en bas/bariton Harry Franzen en tenor Patrick Power.
Het concert werd muzikaal begeleid aan de piano door Margreet Wesseling en gedirigeerd door Anton Kropivsek.

Ter afsluiting van het concert volgde een goed verzorgde nazit met kerstbrood en glühwein en een optrede van de Parc Singers.

Ons past het om dank uit te spreken voor het mogelijk maken van dit concert aan bestuur en directie en organisatie van Parc Imstenrade.

Hans Erkens

Lees meer

Kerstconcert Parc Imstenrade

Vrijdag 22 december 2023
Parc Imstenrade – Heerlen
Elisabethkapel, 19:00 – 20:00 uur

 

Verslag Kerstconcert Sterren Stralen

Met enthousiasme en op een voortreffelijke manier hebben wij, Zangvereniging Oranje, op 10 december het adventsconcert “Sterren Stralen” in de St. Eligiuskerk van Schinveld ons jubileumjaar afgesloten.

In een goed gevulde kerk werd het concert door onze voorzitter Math Schiffelers geopend en het publiek genoot vervolgens van het gevarieerde programma.

Aan dit concert werkte Muziekcollectief 23, ol.v. Marc Doomen met hun solisten Luus Dreijer en Richard Scheren mee.

Verder sopraan Véronique Meuffels, Zangvereniging Oranje, o.l.v. Anton Kropivšek met de solisten Patrick Power en Harry Franzen.

De ster van dit concert was zeker sopraan Véronique Meuffels. Zij vervulde haar optreden op een voortreffelijke wijze.

Lees meer

Kerstconcert Sterren Stralen

Ter afsluiting van het 125-jarig jubileum presenteert Zangvereniging Oranje uit Schinveld wederom het jaarlijks terugkerend “Sterren Stralen” concert.

Hierbij wordt aan verenigingen en talenten een podium aangeboden om zich aan het publiek te kunnen presenteren.

De presentatie van dit concert is wederom in handen van Toine Sporken.

De voorverkoop start vanaf 11 november 2023.

Na afloop van dit concert vindt er een nazit plaats in ons verenigingslokaal Cultureel Centrum FASILA te Schinveld.

 

Jaardienst Jo Nelissen

Het is een jaar geleden, dat onze voormalige beschermheer Jo Nelissen ons is ontvallen.

Ter nagedachtenis heeft Zangvereniging Oranje, uit dankbaarheid,  de jaardienst opgeluisterd in de St. Eligiuskerk te Schinveld.

Hans Erkens

Kropivšek Korenmiddag

Zangvereniging Oranje was te gast in de St. Pancratiuskerk in Heerlen bij het 145-jarig jubileum van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius en nam deel aan de Kropivšek-Korenmiddag.

Deelnemende koren: Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius, Zangkoor St. Joseph Bocholtz, Mannenensemble Darilo, Gemengd Koor Crescendo Doenrade, Vocaal Ensemble Canto Rinato en  Zangvereniging Oranje, allen gedirigeerd door Anton Kropivšek en aan de piano begeleid door Augustine Boshouwers.

Lees meer

125-jarig jubileum van Zangvereniging Oranje – verslag

Enigszins vooringenomen zijn we gestart met het vieren van ons 125- jubileum. In de wetenschap dat, na een gedegen voorbereiding, het niet anders kan als slagen.

 

Lees meer

BBQ 2023 – verslag

Onder grote belangstelling vierden wij, met de traditionele barbecue, de afsluiting van het muzikale jaar 2022/2023.

Met dank aan ieder die zich hebben ingezet om er weer een succesvol jaar van te maken.

We zien uit naar muzikale jaar 2023/2024. 🎶🎶🎶🎶

Hans Erkens

Lees meer

Joep Rademakers tribute

Zangvereniging Oranje te gast en deel van het programma eerbetoon postuum aan Schinvelds troubadour Joep Rademakers.

We mochten enkele door hem geschreven werken ten gehore brengen.

Sjoeën Sjenk va Sjang, wen ich wirke mót en vieër zint va Sjilvend.

Samen met vele anderen werd het een geslaagde dag en avond.

Compliment aan de organisatie.

Hans Erkens