Misintentie voor verongelukte mijnwerkers en hun nabestaanden
van de Staatsmijn Hendrik

Op zondag 18 maart 2007 droeg de Bisschop van het bisdom Roermond, Franz Wiertz, de Heilige Eucharistieviering op in de Mijnwerkersparochiekerk St. Antonius van Padua te Vrank- Heerlen, gelegen aan de Beersdalweg 64. Tijdens deze dienst werden  de verongelukte mijnwerkers (ondergronds zowel bovengronds) herdacht en voor hun nabestaanden gebeden. W.G:

Mijnwerkersparochiekerk St. Antonius van Padua
in de vroege morgen
 
 


de mooie zang van het kerkkoor gaf een extra cachet aan deze dienst
 


begroeting door de pastorale werkster mevr Fien Cruts
 


Evangelielezing
 


de preek
 


de jonge vertelt over de kinder-nevendienst
 


het verhaal over de verloren zoon werd door de kinderen uitgebeeld

 


voor de zegen
 


de bisschop wenst allen nog een fijne zondag
 


na de mis werden de kerkgangers nog op een kop koffie uitgenodigd
 


een gezellig babbeltje onder oud-collega's
 


rechts de initiator van de herdenkingsdiensten, dhr Schoenmaekers