Zangvereniging Oranje huldigt Jubilarissen.
text en foto: May Cremers

Zaterdag 16 september houdt Zangvereniging Oranje in Schinveld, de jaarlijkse feestavond met de gehele Oranje familie. Plaats van handeling: het Fa-Si-La  lokaal, Ter Hallen 8, aanvang 20.00 uur.  Tevens is er de huldiging van vier jubilarissen. Antoon Dohmen en Harry van Nuijs zingen al 50 jaar. Peter Hanssen 40 jaar en Patrick Power 25 jaar.

Tevoren om 19.00 uur, luistert het succesvolle koor, onder leiding van hun dirigent Anton Kropivšek,de H. Mis op in de St.  Eligiuskerk

De Gouden jubilarissen:

Antoon Dohmen (74) werd direct na zijn huwelijk in maart 1956 actief zanger.

Harry van Nuijs (67) begon te zingen  in augustus 1956. Hij kwam over van het bekende Michiels Knapenkoor.

Zangles kregen ze thuis bij de toenmalige dirigent Giel Lenssen in Brunssum. Toon kreeg voor de middagdienst les, omdat hij ondergronds op de Staatsmijn  Hendrik te Brunssum werkte. Naast zangles kreeg Harry er ook nog  pianoles, en daar geniet het koor nu nog van.

Beiden zingen al jaren een uitstekende partij, Antoon bij de bassen en  Harry bij de 1e tenoren. Ze maakten deel uit van het bestuur. Daarnaast zong Toon 40 jaar bij het Pius X koor en Harry dirigeerde 5 jaar het Schola Cantorum en viel vaker in als 2e dirigent bij Oranje. Ook bij van allerhande activiteiten van Oranje, zoals de jaarlijkse straatmarkt steken ze de handen uit de mouwen.

Dohmen was tevens voorzitter van buurtvereniging Bouwberg en is al 51 jaar lid. Daarnaast, doet hij veel vrijwilligerswerk bij de plaatselijke verenigingen.

De Robijnen jubilaris:

Peter Hanssen (63) stamt uit een grote zangersfamilie. Met negen broers zongen ze in Oranje. Als jongste telg van de familie Hanssen, werd Peter in september 1966 lid van Z. V. Oranje. Hij groeide als 1e tenor uit tot een succesvolle zanger, met een mooie getalenteerde solostem. Hij zingt tevens al 10 jaar bij The Anthony Singers, en zong 40 jaar bij het Pius X kerkkoor. Meer dan 10 jaar zette hij zich in als bestuurslid van Oranje en verzorgde vele jaren het jaarlijkse Onderbanken Marktfestival en deed de P.R. activiteiten van het koor. Ook maakte hij, samen met de overige jubilarissen veel concertreizen in binnen en buitenland mee. Het mogen zingen, als Nederlands kampioensmannenkoor voor   Koningin Beatrix, was voor alle jubilarissen, het mooiste hoogtepunt in al die jaren.

De Zilveren jubilaris:

Patrick Power (59) werd lid van Oranje in augustus 1981. Hij kreeg zangles bij de zangpedagoog Jan Gooren. Hij heeft een voortreffelijke 1e tenorstem binnen het koor. 

Geboren in Zuid Ierland, begon hij als luchtmacht militair bij de Afcent. Hij groeide uit tot beroepsbrandweer man, en later bij DSM. Vorig jaar werd hij gehuldigd bij zijn 25 jarig lidmaatschap  van het Vrijwillige Brandweercorps Onderbanken.

Hij geniet met volle teugen van zijn zangkunst. 

Van zijn mooie solo’s van Engelstalige liederen uit zijn geboorteland Ierland, geniet iedereen, vooral op feestavonden.

 

De Jubilarissen van Oranje.
v.l.n.r. de zilveren, robijnen en de twee gouden jubilarissen.